CDaoRecordset::GetDateLastUpdated

COleDateTime GetDateLastUpdated (;):
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Temel tablo yapısını (şema) Son Güncellenme Tarih ve saati içeren bir COleDateTime nesnesi.

Açıklamalar

Ve şema en son güncelleştirildiği tarihi almak için bu üye işlevini çağırın. Tarih ve saat ayarlarını temel tablo yapısını (şema) en son güncelleştirildiği bilgisayardan elde edilen.

Kayıt kümeleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao: oluşturma, açma ve kapatma dao nesneleri Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "DateCreated, LastUpdated özellikleri" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::GetDateCreated

Index