CDaoRecordset::GetDateCreated

COleDateTime GetDateCreated (;):
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Tarih ve Saat içeren bir COleDateTime nesnesi temel tablo oluşturuldu.

Açıklamalar

Bir temel tabloyu oluşturulduğu ve tarihi almak için bu üye işlevini çağırın. Tarih ve saat ayarlarını temel tablo oluşturulduğu bilgisayardan elde edilen.

Kayıt kümeleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao: oluşturma, açma ve kapatma dao nesneleri Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "DateCreated, LastUpdated özellikleri" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::GetDateLastUpdated

Index