CDaoRecordset::GetCacheStart

COleVariant GetCacheStart (;):
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Önbelleğe alınacak Recordset'teki ilk kaydın yer imini belirten bir COleVariant.

Açıklamalar

Önbelleğe alınacak kayıt kümesindeki ilk kaydı yer imi değerini elde etmek için bu üye işlevini çağırın. Microsoft Jet veritabanı altyapısı kayıtları önbellek aralığında önbellekten ister ve sunucudan kayıt önbelleği aralığın dışında ister.

&Notnbsp;  Önbellekten alınan kayıtlar aynı anda kaynak verilere diğer kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikleri yansıtmaz.

Kayıtları önbelleğe alma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao dış: performansı artırma dış veri kaynakları ile Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "CacheSize, CacheStart özellikleri" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::FillCache, CDaoRecordset::GetCacheSize, CDaoRecordset::SetCacheSize, CDaoRecordset::SetCacheStart

Index