CDaoRecordset::GetBookmark

COleVariant GetBookmark (;):
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Geçerli kaydın favori gösteren bir değeri döndürür.

Açıklamalar

Belirli bir kaydın yer imini değeri elde etmek için bu üye işlevini çağırın. Bir recordset nesnesi oluşturulduğunda veya açtığınız zaman, bunları destekliyorsa, kayıtlarının her biri benzersiz bir yer işareti zaten. Bir recordset yer imleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için arama CanBookmark.

Bir COleVariant nesnesi için yer işaretinin değerini atayarak geçerli kaydın yer imini kaydedebilirsiniz. Hızlı bir şekilde farklı bir kayda gittikten sonra herhangi bir zamanda bu kayda dönmek için SetBookmark COleVariant nesne değeri için karşılık gelen bir parametre ile arama.

Kayıtları bulma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt gezinti Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Bookmark özelliğini" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::SetBookmark, CDaoRecordset::CanBookmark

Index