CDaoRecordset::Close

virtual void Close ();
(CDaoException) atmak;

Açıklamalar

CDaoRecordset nesnesini kapatmak o açık kayıt kümeleri ilişkili veritabanı koleksiyonundan kaldırır. Çünkü yakın CDaoRecordset nesne yok etmez, Açık aynı veri kaynağına veya başka bir veri kaynağına çağırarak nesnenin yeniden kullanabilirsiniz.

Tüm bekleyen AddNew veya Edit ifadelerini iptal edilir ve tüm bekleyen işlemler geri alınır. Eklemeler ve düzenlemeler korumak isterseniz, güncelleştirme her recordset için yakın aramadan önce arama.

Sen Açık daha yakınçağırdıktan sonra arayabilirsiniz. Bu, recordset nesnesini yeniden kullanmanıza olanak sağlar. Yeniden sorgulamak, mümkünse aramak için daha iyi bir alternatif olduğunu.

Kayıt kümeleri ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao: oluşturma, açma ve kapatma dao nesneleri Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Close yöntemi" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::Open, CDaoRecordset::CDaoRecordset

Index