CDaoRecordset::CanTransact

Bool CanTransact () const;
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Alttaki veri kaynağında hareketleri, aksi takdirde 0 destekliyorsa sıfır.

Açıklamalar

Kayıt işlemleri izin verip vermediğini belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Veri güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt işlemleri Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Hareketleri özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoRecordset::Add&New, CDaoRecordset::CanAppend, CDaoRecordset::CancelUpdate, CDaoRecordset::CanScroll, CDaoRecordset::CanRestart, CDaoRecordset::CanUpdate, CDaoRecordset::Delete, CDaoRecordset::Edit, CDaoRecordset::Update

Index