CDaoRecordset::CanScroll

Bool CanScroll () const;

Dönüş değeri

Sıfır olmayan kayıtlarda, aksi takdirde 0 kaydırabilirsiniz.

Açıklamalar

Recordset kaydırma izin verip vermediğini belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Eğer Açık dbForwardOnlyile çağırırsanız, recordset yalnızca ileri kaydırma yapabilirsiniz.

Kayıt kümeleri gezinmeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt gezinti Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Konumlandırma geçerli kayıt işaretçisi ile dao" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::CanAppend, CDaoRecordset::CanBookmark, CDaoRecordset::CanRestart, CDaoRecordset::CanTransact, CDaoRecordset::CanUpdate, CDaoRecordset::Open

Index