CDaoRecordset::CanRestart

Bool CanRestart ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Sıfır olmayan recordset's sorgu yeniden, aksi takdirde 0 çalışmasına, Requery çağrılabilir.

Açıklamalar

Requery üye işlevini çağırarak recordset (kayıtlarını yenilemek için), sorguyu yeniden izin verip vermediğini belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Tablo türü Recordset'ler yeniden sorgulama desteklemez.

Requery desteklenmiyorsa, yakın sonra Açık verileri yenilemek için arayın. Sen-ebilmek seslenmek bir recordset nesnesinin temel parametre sorgusu parametre değerleri değiştirildi sonra güncelleştirmek için yeniden sorgulama.

Dao nesneleri ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao: oluşturma, açma ve kapatma dao nesneleri Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Restartable özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::CanAppend, CDaoRecordset::CanBookmark, CDaoRecordset::CanScroll, CDaoRecordset::CanTransact, CDaoRecordset::CanUpdate

Index