CDaoRecordset::CancelUpdate

virtual void CancelUpdate ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Açıklamalar

CancelUpdate üye işlevi bir Edit veya AddNew işlemi nedeniyle tüm bekleyen güncelleştirmeleri iptal eder. CancelUpdate Edit veya AddNew denilen sonra yapılan değişiklikleri uygulama Edit veya AddNew üye işlevini çağırır ve güncelleştirmedenir değil, örneğin iptal eder.

&Notnbsp;  Kayıtları çift arabelleğe alınmış ise (otomatik alan denetimi etkin), CancelUpdate çağıran bu evlilikten önce AddNew veya Edit denilen değerler üye değişkenlerini geri.

Edit veya AddNew işlem bekleyen ise, CancelUpdate mfc bir istisna neden olur. Bekleyen bir işlemi iptal edilecek olup olmadığını belirlemek için GetEditMode üye işlev çağrısı.

Veri güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt işlemleri Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "CancelUpdate yöntemi" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoRecordset::Add&New, CDaoRecordset::Delete, CDaoRecordset::Edit, CDaoRecordset::Update, CDaoRecordset::CanTransact

Index