CDaoRecordset::CanBookmark

Bool CanBookmark () const;
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Sıfır olmayan recordset yer imleri, aksi takdirde 0 destekliyorsa.

Açıklamalar

Daha önce açılan recordset tek tek yer imleri kullanarak kayıtları işaretlemek için izin verip vermediğini belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Tamamen Microsoft Jet veritabanı motoru tabloları temel alan kayıt kümesi kullanıyorsanız, yer imleri dışında anlık görüntü türünde kayıt kümesi salt ileri kaydırma kayıt kümeleri bayrak kullanılabilir. Diğer veritabanı ürünleri (dış odbc veri kaynakları) yer imlerini desteklemeyebilir.

Kayıt gezinme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt gezinti Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Bookmarkable özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::CanAppend, CDaoRecordset::CanRestart, CDaoRecordset::CanScroll, CDaoRecordset::CanTransact, CDaoRecordset::CanUpdate

Index