CDaoRecordset::CanAppend

Bool CanAppend () const;

Dönüş değeri

Sıfır recordset yeni kayıtlar eklemeye izin veriyorsa; Aksi halde 0. Kayıt kümesi salt okunur olarak açılmışsa CanAppend 0 döndürür.

Açıklamalar

Daha önce açılan recordset AddNew üye işlevini çağırarak yeni kayıtlar eklemek için izin verip vermediğini belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Kayıtları güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt işlemleri Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Append yöntemi" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::CanBookmark, CDaoRecordset::CanRestart, CDaoRecordset::CanScroll, CDaoRecordset::CanTransact, CDaoRecordset::CanUpdate

Index