CDaoQueryDef::SetSQL

void SetSQL (lpctstr lpszSQL );
(CDaoException, CMemoryException) atmak;

Parametreleri

lpszSQL

Yürütülmesine uygun bir tam sql deyimini içeren bir dize. Bu dize sözdizimi dbms bağlıdır ki senin sorgu hedefler. Microsoft Jet veritabanı altyapısı'nda kullanılan sözdizimi bir tartışma için "Bina sql deyimleri içinde kod" dao Yardım konusuna bakın.

Açıklamalar

Querydef yürütür sql deyimi ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. SetSQL en yaygın kullanımlarından bir querydef nesnesinin sql doğrudan sorgusu kullanmak için ayarlama. (sql doğrudan sorguları için hedef dbms sözdizimi için senin dbms belgelerine bakın.)

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu. sql hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: "sql özelliği", "Microsoft Jet veritabanı altyapısı sql veri türleri" ve "Sorgulama bir veritabanı ile sql kod" dao Yardım konuları.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoQueryDef::GetSQL, CDaoQueryDef::Set&Name, CDaoQueryDef::SetConnect, CDaoQueryDef::SetODBCTimeout, CDaoQueryDef::SetReturnsRecords

Index