CDaoQueryDef::SetReturnsRecords

void SetReturnsRecords (bool bReturnsRecords );
throw (CDaoException, CMemoryException);

Parametreleri

bReturnsRecords

Bir dış veritabanı sorgusu kayıt döndürdüyse doğru geçmek; Aksi takdirde, yanlış.

Açıklamalar

Dış veritabanına bir sql doğrudan sorgusu ayarlama işleminin bir parçası olarak bu üye işlevini çağırın. Böyle bir durumda, querydef oluşturmak ve diğer CDaoQueryDef üye işlevler kullanma özelliklerini ayarlamanız gerekir. Dış veritabanlarındaki bir açıklaması için bkz: SetConnect.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef. Dış veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao dış: dış veri kaynakları ile çalışma. Her iki makaleler Visual c++ programlama Kılavuzuvardır. İlgili bilgiler için "ReturnsRecords özelliğini" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoQueryDef::GetReturnsRecords, CDaoQueryDef::Set&Name, CDaoQueryDef::SetSQL, CDaoQueryDef::SetConnect, CDaoQueryDef::SetODBCTimeout

Index