CDaoQueryDef::SetParamValue

void SetP&aramValue (lpctstr lpszNameconst COleVariantamp; varValue );
(CDaoException, CMemoryException) atmak;

void SetP&aramValue (int nOrdinalconst COleVariantamp; varValue );
(CDaoException, CMemoryException) atmak;

Parametreleri

lpszName

Değerini belirlemek istediğiniz parametrenin adı.

varValue

Değeri ayarlamak için; Açıklamalar'a bakın.

nOrdinal

Parametre sıralı konumunu içinde querydef'ın parametreler koleksiyonu. GetParameterCount ve GetParameterInfo bu değeri elde edebilirsiniz.

Açıklamalar

Bir parametre değeri içinde querydef zamanında ayarlamak için bu üye işlevini çağırın. Parametre zaten querydef'ın sql dizesinin bir parçası olarak kurulmuş gerekir. Sen-ebilmek giriş parametresi adını veya sıralı konumunu koleksiyonu.

Bir COleVariant nesnesi olarak ayarlamak için bir değer belirtin. COleVariant nesneniz istediğiniz değeri ve türü ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz: sınıfın COleVariant.

Örnekler ve sorguları, parameterizing hakkında daha fazla bilgi görmek için yazı dao sorgular: filtreleme ve Parameterizing sorguları Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "parameters bildirimi (sql)" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoQueryDef::GetParamValue

Index