CDaoQueryDef::SetName

void SetName (lpctstr lpszName );
throw (CDaoException, CMemoryException);

Parametreleri

lpszName

İlişkili CDaoDatabase nesnesi kalıcı bir sorgu için yeni bir ad içeren bir dize.

Açıklamalar

Geçici olmayan bir querydef adını değiştirmek isterseniz, bu üye işlevini çağırın. QueryDef, benzersiz, kullanıcı tanımlı adlar adlarıdır. Querydef nesnesi QueryDefs derlemesine önce SetName arayabilirsiniz.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu. Querydef adı hakkında daha fazla bilgi için dao Yardımı'nda "ad özelliği" konusuna bakın.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoQueryDef::Get&Name, CDaoQueryDef::SetSQL, CDaoQueryDef::SetConnect, CDaoQueryDef::SetODBCTimeout, CDaoQueryDef::SetReturnsRecords

Index