CDaoQueryDef::SetConnect

void SetConnect (lpctstr lpszConnect );
throw (CDaoException, CMemoryException);

Parametreleri

lpszConnect

İlişkili CDaoDatabase nesne için bağlantı dizesi içeren bir dize.

Açıklamalar

Querydef nesnesi için bu üye işlev 's bağlantı dizesi arama. Bağlantı dizesi, odbc ve gerektiğinde belirli ISAM sürücüleri için ek bilgi aktarmak için kullanılır. Microsoft Jet için kullanılmaz (.mdb) veritabanları.

İpucu   odbc tablolarla çalışmak için tercih edilen yolu onlara eklemektir bir.mdb Veritabanı. Daha fazla bilgi için "Erişim harici veritabanları ile dao" dao Yardım ve makale konusuna dao dış: dış veri kaynakları ile çalışma Visual c++ Programcı Kılavuzu.

Odbc veri kaynağı için bir sql doğrudan sorgusu gösteren bir querydef yürütmeden önce SetConnect ile bağlantı dizesini ayarlayın ve arama sorgusu kayıt döndürüp döndürmediğini belirtmek için SetReturnsRecords.

Bağlantı dizesi'nın yapısı ve bağlantı dizesi bileşenleri örnekleri hakkında daha fazla bilgi için "Connect özelliği" dao Yardım konusuna bakın. Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index