CDaoQueryDef::m_pDatabase

Açıklamalar

Querydef nesnesi ile ilişkilendirilmiş CDaoDatabase nesneye bir işaretçi içerir. Veritabanına doğrudan erişim gerekiyorsa, bu işaretçiyi kullanın — örneğin, veritabanının koleksiyonlarında nesneleri başka bir querydef veya recordset için işaretçiler edinmek için.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index