CDaoQueryDef::m_pDAOQueryDef

Açıklamalar

Alttaki dao querydef nesnesi ole arayüzü için bir işaretçi içerir. Bu işaretçi completeness and consistency diğer sınıfları ile sağlanır. Çünkü mfc yerine tam dao querydefs saklar, ancak size ihtiyaç vermemektedirler. Dikkatli kullanırsanız, bunu — ne yaptığınızı bilmiyorsanız, işaretçi değeri özellikle değiştirmeyin.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index