CDaoQueryDef::IsOpen

Bool IsOpen () const;

Dönüş değeri

Sıfır CDaoQueryDef nesne açık ise; Aksi halde 0.

Açıklamalar

CDaoQueryDef nesne açık olup olmadığını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Execute aramak için ya da bir CDaoRecordset nesnesi oluşturmak için kullanmadan önce bir querydef açık durumda olmalıdır. Bir querydef açık bir devlet çağrı (için yeni bir querydef) oluşturun veya açın (için varolan bir querydef) koymak.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index