CDaoQueryDef::GetType

kısa GetType ();
(CDaoException, CMemoryException) atmak;

Dönüş değeri

Querydef tarafından tanımlanan sorgu türü. Değerler için bkz: açıklamalar.

Açıklamalar

Querydef sorgu türünü belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Sorgu türü, querydef oluştururken veya varolan bir querydef'ın SetSQL üye işlev çağrısı ne querydef'ın sql dizesi belirttiğiniz tarafından ayarlanır. Bu işlev tarafından döndürülen sorgu türü aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

&Notnbsp;  Bir sql doğrudan sorgusu oluşturmak için dbSQLPassThrough sabitini ayarlamanız gerekmez. Bu otomatik olarak bir querydef nesnesi oluşturur ve bağlantı dizesini ayarladığınızda Microsoft Jet veritabanı motoru tarafından ayarlanır.

Sql dizeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: GetSQL. Sorgu türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: Execute.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index