CDaoQueryDef::GetReturnsRecords

Bool GetReturnsRecords ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Sıfır querydef bir sorguyu temel alıyorsa, kayıtları döndürür; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Querydef kayıtları döndüren sorguya dayalı olup olmadığını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Bu üye işlevi yalnızca sql doğrudan sorguları için kullanılır. sql sorguları hakkında daha fazla bilgi için bkz: Execute () üye fonksiyonu. sql doğrudan sorguları ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz: SetReturnsRecords üye işlevi.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "ReturnsRecords özelliğini" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoQueryDef::Get&Name, CDaoQueryDef::GetSQL, CDaoQueryDef::GetODBCTimeout

Index