CDaoQueryDef::GetRecordsAffected

uzun GetRecordsAffected ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Etkilenen kayıtların sayısı.

Açıklamalar

Kaç kaydın Executeson çağrı tarafından etkilendiğini belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Basamaklı güncelleştirmeleri veya siler ilişkili tablolardaki değişiklikleri etkin durumda, döndürülen sayım yansıtmaz.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "RecordsAffected özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index