CDaoQueryDef::GetParamValue

COleVariant GetParamValue (lpctstrlpszName );
(CDaoException, CMemoryException) atmak;

COleVariant GetParamValue (int nIndex );
(CDaoException, CMemoryException) atmak;

Dönüş değeri

Sınıf COleVariant parametre değeri içeren nesne.

Parametreleri

lpszName

Ada göre arama için istediğiniz parametrenin adı.

nIndex

Parametre için Arama Endeksi querydef'ın Parameters derlemesi içinde sıfır tabanlı dizin. GetParameterCount ve GetParameterInfo bu değeri elde edebilirsiniz.

Açıklamalar

Belirtilen parametre querydef'ın Parameters derlemesi içinde depolanan geçerli değerini almak için bu üye işlevini çağırın. Sen-ebilmek giriş parametresi adını veya sıralı konumunu koleksiyonu.

Örnekler ve sorguları, parameterizing hakkında daha fazla bilgi görmek için yazı dao sorgular: filtreleme ve Parameterizing sorguları Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "parameters bildirimi (sql)" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoQueryDef::SetParamValue

Index