CDaoQueryDef::GetParameterCount

kısa GetParameterCount ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Sorguda tanımlanan parametre sayısı.

Açıklamalar

Kaydedilmiş sorgu parametre sayısını almak için bu üye işlevini çağırın. GetParameterCount , querydef tüm parametreleri aracılığıyla döngü için yararlıdır. Bu amaçla, GetParameterInfo ile birlikte GetParameterCount kullanın.

Parameterizing sorgular hakkında daha fazla bilgi için bkz: makale dao sorgular: filtreleme ve Parameterizing sorguları Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için bkz: "Parameter nesnesi", "Parametreler koleksiyonu" ve "parameters bildirimi (sql)" dao Yardım konuları.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoQueryDef::GetParamValue, CDaoQueryDef::SetParamValue

Index