CDaoQueryDef::GetODBCTimeout

kısa GetODBCTimeout ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Saniye önce sorgu zaman aşımına uğradı.

Açıklamalar

Bir odbc veri kaynağına bir sorgu zaman aşımına uğramadan önce geçerli süre almak için bu üye işlevini çağırın. Bu süre sınırı hakkında daha fazla bilgi için dao Yardımı'nda "ODBCTimeout özelliğini" konusuna bakın.

İpucu   odbc tablolarla çalışmak için tercih edilen yolu onları bir Microsoft Jet eklemektir (.mdb) veritabanı. Daha fazla bilgi için "Erişim harici veritabanları ile dao" dao Yardım ve makale konusuna dao dış: dış veri kaynakları ile çalışma Visual c++ Programcı Kılavuzu.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoQueryDef::SetODBCTimeout, CDaoQueryDef::Get&Name, CDaoQueryDef::GetSQL, CDaoQueryDef::GetReturnsRecords

Index