CDaoQueryDef::GetFieldCount

kısa GetFieldCount ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Sorguda tanımlanan alan sayısı.

Açıklamalar

Sorgudaki alanların sayısını almak için bu üye işlevini çağırın. GetFieldCount querydef tüm alanları aracılığıyla döngü için yararlıdır. Bu amaçla, GetFieldInfo birlikte GetFieldCount kullanın.

Querydef alanlar hakkında bilgi edinme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao koleksiyonları: nesneleri dao hakkında bilgi edinme Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index