CDaoQueryDef::GetDateLastUpdated

COleDateTime GetDateLastUpdated (;):
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Querydef Son Güncellenme Tarih ve saati içeren bir COleDateTime nesnesi.

Açıklamalar

Querydef nesnesi tarihi almak için bu üye işlev en güncel arama — özelliklerinden değiştiği, onun adı, kendi sql dizesi ya da kendi bağlantı dizesi gibi.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "DateCreated, LastUpdated özellikleri" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoQueryDef::GetDateCreated

Index