CDaoQueryDef::GetDateCreated

COleDateTime GetDateCreated (;):
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Tarih ve Saat içeren bir COleDateTime nesnesinin querydef oluşturuldu.

Açıklamalar

Querydef nesnesinin oluşturulduğu tarihi almak için bu üye işlev çağrısı.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "DateCreated, LastUpdated özellikleri" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoQueryDef::GetDateLastUpdated

Index