CDaoQueryDef::Close

virtual void Close);

Açıklamalar

Querydef nesnesi kullanarak bitirdiğinizde bu üye işlevini çağırın. Querydef kapanış dao nesnesini serbest ama kaydedilen dao querydef nesnesi ya da c++ CDaoQueryDef nesne yok etmez. Bu CDaoDatabase::DeleteQueryDefhangi veritabanının QueryDefs Collection dao de querydef (geçici bir querydef değilse) siler, aynı değil.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoQueryDef::Open, CDaoQueryDef::Create, CDaoQueryDef::CDaoQueryDef

Index