CDaoQueryDef::CDaoQueryDef

CDaoQueryDef (CDaoDatabase * pDatabase );

Parametreleri

pDatabase

Bir CDaoDatabase nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Bir CDaoQueryDef nesnesi oluşturur. Saklanan veritabanının QueryDef derlemesini, koleksiyonda depolanması için yeni bir sorgu veya değil depolanan geçici sorgu, varolan bir querydef nesnesinin temsil edebilir. Sonraki adımınız querydef türüne göre değişir.:

Querydef özniteliklerini ayarlamak için SetName(), SetSQL, SetConnect, SetODBCTimeoutve SetReturnsRecords üye işlevleri kullanabilirsiniz.

Querydef nesnesi ile bitirdikten sonra onun yakın üye işlevini çağırın. Querydef bir işaretçi varsa, c++ nesnesi yok etmek silmek işlecini kullanın.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoQueryDef::GetConnect, CDaoQueryDef::GetDateCreated, CDaoQueryDef::GetDateLastUpdated, CDaoQueryDef::Get&Name, CDaoQueryDef::GetODBCTimeout, CDaoQueryDef::GetReturnsRecords, CDaoQueryDef::GetSQL

Index