CDaoQueryDef::CanUpdate

bool CanUpdate ();
(CDaoException, CMemoryException) atmak;

Dönüş değeri

Sıfır, querydef değiştirmesine izin verilir; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Querydef değişiklik olup olmadığını belirlemek için bu üye işlevini çağırır — adıyla veya sql dizesini değiştirme gibi. Eğer querydef değiştirebilirsiniz:

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index