CDaoQueryDef::Append

Sanal geçersiz Append ();
(CDaoException, CMemoryException) atmak;

Açıklamalar

Yeni bir querydef nesnesi oluşturmak için Create aramadan sonra bu üye işlevini çağırın. Append querydef nesnesi veritabanı QueryDefs derlemesine ekleyerek veritabanına kaydeder. Ekleme olmadan querydef geçici bir nesne kullanabilirsiniz, ancak gerçekleştikten istiyorsanız, ekleme çağırmanız gerekir.

Geçici querydef nesnesi eklemek çalışırsanız, mfc türü CDaoException bir istisna atar.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index