CDaoFieldExchange sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_nOperation Geçerli kayıt kümesinin DoFieldExchange üye işlevi çağrısı tarafından gerçekleştirilen dfx işlemi.
m_prs Hangi dfx üzerinde işlemler gerçekleştirilir Recordset'i işaretçisine.

Üye işlevleri

IsValidOperation Döner geçerli işlemi ise sıfır güncelleştirilen alan türü için uygun.
SetFieldType Recordset veri üyesi türünü belirtir — sütun veya parametre — SetFieldType sonraki çağrı kadar tüm sonraki aramalar için dfx işlevleri tarafından temsil.

CDaoFieldExchange genel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index