CDaoFieldExchange::m_prs

Açıklamalar

CDaoFieldExchange nesnesi ile ilişkilendirilmiş CDaoRecordset nesneye bir işaretçi içerir.

Dfx hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kaydın alan Exchange (dfx) Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoFieldExchange genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoFieldExchange::m_nOperation, CDaoRecordset

Index