CDaoFieldExchange::IsValidOperation

Bool IsValidOperation);

Dönüş değeri

Geçerli işlem güncelleştirilen alan türü için uygun değilse sıfır.

Açıklamalar

Kendi dfx fonksiyon yazmak, bir özel alan veri üyesi türüne ( CDaoFieldExchange::outputColumn veya CDaoFieldExchange::param) geçerli işlem gerçekleştirilebilir olup olmadığını belirlemek için işlev başında IsValidOperation diyoruz. dfx mekanizması tarafından gerçekleştirilen işlemlerin mümkün alan türleri sadece biri için geçerlidir. Varolan dfx işlevleri modelini izleyin.

Dfx hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kaydın alan Exchange (dfx) Visual c++ Programcı Kılavuzu. Özel dfx rutinleri yazma hakkında ek bilgi için bkz: Teknik Not 53.

CDaoFieldExchange genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoFieldExchange::SetFieldType

Index