CDaoException sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_scode scode değeri hatası.
m_nAfxDaoError Herhangi bir hata mfc dao sınıflarında genişletilmiş hata kodu içerir.
m_pErrorInfo Bir dao hata nesne hakkında bilgi içeren bir CDaoErrorInfo nesnesi işaretçisi.

İnşaat

CDaoException Bir CDaoException nesnesi oluşturur.

İşlemleri

GetErrorCount Veritabanı motorunun Errors derlemesine hatalarının sayısını döndürür.
GetErrorInfo Errors derlemesine hata bilgileri ilgili belirli hata nesnesi döndürür.

CDaoException genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index