CDaoException::m_scode

Açıklamalar

Hatayı açıklayan scode türünde bir değer içerir. Bir ole kodu budur. Nadiren hemen hemen tüm durumlarda, daha belirgin mfc ya da dao hata bilgileri diğer CDaoException veri üyeleri kullanılabilir olduğundan, bu değer kullanmanız gerekecektir.

scodehakkında daha fazla bilgi için konusuna Yapısı, ole hata kodlarını Win32 SDK, ole Programcı Başvurusu, Cilt 1. hresult veri türü için scode veri türü eşlemeleri.

CDaoException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoException::m_pErrorInfo, CDaoException::m_nAfxDaoError

Index