CDaoException::m_pErrorInfo

Açıklamalar

Bir CDaoErrorInfo yapısı son GetErrorInfoçağırarak alınan dao hata nesnesi üzerinde bilgi sağlayan bir işaretçi içerir. Bu nesne şu bilgileri içerir:

CDaoErrorInfo üye Bilgi Anlamı
m_lErrorCode Hata kodu Dao hata kodu
m_strSource Kaynak Nesne veya başlangıçta hata oluşturulan uygulama adı
m_strDescription Açıklama Hatasıyla ilişkili tanımlayıcı bir dize
m_strHelpFile Yardım dosyası Hangi kullanıcı sorun hakkında bilgi almak için Windows Yardım dosyası yolu
m_lHelpContext Yardım içeriği Dao Yardım dosyasındaki bir konu içeriği kimliği

CDaoErrorInfo nesnenin içerdiği bilgiler hakkında tam bilgi için bkz: CDaoErrorInfo yapısı.

CDaoException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoException::m_scode, CDaoException::m_nAfxDaoError

Index