CDaoException::m_nAfxDaoError

Açıklamalar

Bir mfc genişletilmiş hata kodunu içerir. Bu kod nerede mfc dao sınıfların belirli bir bileşeni hatalı durumlarda verilir.

Olası değerler şunlardır:

Dfx hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kaydın alan Exchange (dfx) Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoException::GetErrorCount, CDaoException::GetErrorInfo

Index