CDaoException::GetErrorInfo

void GetErrorInfo (int nIndex );

Parametreleri

nIndex

Dizin Arama Endeksi için veritabanı altyapısı'nın Errors derlemesine hata bilgileri.

Açıklamalar

Aşağıdaki türde özel durum hakkında bilgi edinmek için bu üye işlev çağrısı:

GetErrorInfo , istisna nesnesinin m_pErrorInfo veri üyesi için bilgileri saklar. Döndürülen bilgiler kısa bir açıklaması için bkz: m_pErrorInfo. Özel durum türü mfc tarafından atılan CDaoException yakalamak, m_pErrorInfo üye zaten doldurulur. dao doğrudan çağırmak seçerseniz, özel nesnenin GetErrorInfo üye işlevi çağırmalıdır kendinizi m_pErrorInfodoldurmak için. Daha ayrıntılı bir açıklama için bkz: CDaoErrorInfo yapısı.

Dao istisnalar ve örnek kodu hakkında daha fazla bilgi için bkz: makale İstisnalar: veritabanı özel durumlar. dao nesne koleksiyonlardan bilgi alma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao koleksiyonları: nesneleri dao hakkında bilgi edinmeye. Visual c++ programlama Kılavuzu ' iki e?ya are.

CDaoException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoException::GetErrorCount

Index