CDaoException::GetErrorCount

kısa GetErrorCount);

Dönüş değeri

Dao veritabanı motorunun Errors derlemesinde error nesneleri sayısı.

Açıklamalar

Dao veritabanı motorunun Errors derlemesinde error nesneleri sayısını almak için bu üye işlevini çağırın. Bu bilgiler, nesnelerin her biri bir veya daha fazla dao hata koleksiyonu almak için hata koleksiyonu aracılığıyla döngü için yararlıdır. Bir error nesnesi dizin veya dao hata numarası almak için GetErrorInfo üye işlevini çağırın.

&Notnbsp;  Normalde yalnızca bir error nesnesinin Errors derlemesine olur. odbc veri kaynağı ile çalışıyorsanız, ancak olabilir birden fazla.

CDaoException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index