CDaoDatabase::m_pWorkspace

Açıklamalar

Veritabanı nesnesini içeren CDaoWorkspace nesneye bir işaretçi içerir. Çalışma alanını doğrudan erişim gerekiyorsa, bu işaretçiyi kullanın — örneğin, çalışma alanı'nın veritabanları koleksiyonu diğer veritabanı nesneleri için işaretçiler edinmek için.

Çalışma alanları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao çalışma alanında Visual c++ programlama Kılavuzu.

CDaoDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index