CDaoDatabase::m_pDAODatabase

Açıklamalar

CDaoDatabase nesneyi alttaki dao veritabanı nesnesinin ole arayüzü için bir işaretçi içerir. dao arabirimi doğrudan erişim gerekiyorsa, bu işaretçiyi kullanın.

Dao veritabanları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı Visual c++ programlama Kılavuzu dao veritabanı . Arama dao hakkında bilgi için doğrudan Teknik Not 54 konusuna bakın.

CDaoDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index