CDaoDatabase::IsOpen

Bool IsOpen () const;

Dönüş değeri

Sıfır CDaoDatabase nesne açık ise; Aksi halde 0.

Açıklamalar

CDaoDatabase nesne bir veritabanı açık olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Veritabanı nesneleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao veritabanı Visual c++ programlama Kılavuzu.

CDaoDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDatabase::Open

Index