CDaoDatabase::GetVersion

CString GetVersion ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Nesnesi ile ilişkilendirilmiş veritabanı dosyasının sürümünü belirten bir CString.

Açıklamalar

Microsoft Jet veritabanı dosyasının sürümünü belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Döndürülen değer "major.minor"; şeklinde sürüm numarasını temsil eder. Örneğin, "3.0". Ürün sürüm numarası (örneğin, 3.0) sürüm numarası (3), bir süre ve sürüm numarası (0) oluşur. Güncel versiyon 1.0, 1.1, 2.0 ve 3.0 için.

Veritabanı nesneleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı Visual c++ programlama Kılavuzu dao veritabanı . İlgili bilgiler için "Sürüm özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index