CDaoDatabase::GetTableDefCount

kısa GetTableDefCount ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Veritabanı içinde tanımlanan TableDef sayısı.

Açıklamalar

Veritabanı içinde tanımlanan tabloları sayısını almak için bu üye işlevini çağırın. GetTableDefCount , tüm TableDef veritabanının TableDef derlemesini döngü gerekiyorsa yararlıdır. Koleksiyon belirtilen tablo hakkında bilgi edinmek için bkz: GetTableDefInfo.

Tablolar ve tabledef nesneleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index