CDaoDatabase::GetRelationCount

kısa GetRelationCount ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Veritabanındaki tablolar arasındaki tanımlanmış ilişkileri sayısı.

Açıklamalar

Veritabanındaki tablolar arasındaki tanımlanmış ilişkileri sayısını almak için bu üye işlevini çağırın. GetRelationCount , veritabanı ilişkileri koleksiyonundaki tüm tanımlanmış ilişkileri döngü gerekiyorsa yararlıdır. Koleksiyon belirtilen ilişki hakkında bilgi edinmek için bkz: GetRelationInfo.

Bir ilişkisi kavramını anlamak için Suppliers tablosunu ve bir-çok ilişki var bir Ürünler tablosu düşünün. Bu ilişki, bir tedarikçi birden çok ürün sağlayabilir. Bire bir ve birden çok diğer ilişkiler.

Veritabanı nesneleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao veritabanı Visual c++ programlama Kılavuzu.

CDaoDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index