CDaoDatabase::GetRecordsAffected

uzun GetRecordsAffected ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Etkilenen kayıtların sayısını içeren bir uzun tamsayı.

Açıklamalar

Execute () üye fonksiyonu en son çağrı tarafından etkilenen kayıtların sayısını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Döndürülen değeri silindi, güncelleştirilen veya Executeile çalışacak bir eylem sorgusu tarafından eklenen kayıtların sayısını içerir. Basamaklı güncelleştirmeleri veya siler ilişkili tablolardaki değişiklikleri etkin durumda, döndürülen sayım yansıtmaz.

Veritabanı nesneleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı Visual c++ programlama Kılavuzu dao veritabanı . İlgili bilgiler için "RecordsAffected özelliği" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index