CDaoDatabase::GetQueryDefCount

kısa GetQueryDefCount ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Veritabanı içinde tanımlanan sorgu sayısı.

Açıklamalar

Veritabanının QueryDef derlemesi içinde tanımlanan sorguları sayısını almak için bu üye işlevini çağırın. GetQueryDefCount , tüm querydefs QueryDef derlemesini döngü gerekiyorsa yararlıdır. Koleksiyonu belirli bir sorgu hakkında bilgi edinmek için bkz: GetQueryDefInfo.

Sorgular ve querydef nesneleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: makaleleri dao sorgular ve dao QueryDef. Visual c++ programlama Kılavuzu ' iki e?ya are.

CDaoDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index