CDaoDatabase::DeleteTableDef

void DeleteTableDef (lpctstr lpszName );
(CDaoException, CMemoryException) atmak;

Parametreleri

lpszName

Silinecek tabledef adı.

Açıklamalar

CDaoDatabase nesnesinin TableDefs koleksiyonundan belirtilen tablo ve tüm verileri silmek için bu üye işlevini çağırın. Daha sonra bu tabloyu artık veritabanında tanımlanan.

Uyarı   Çok değil, sistem tabloları silmek için dikkatli olun.

Tabledef nesneleri oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: sınıfın CDaoTableDef. Bu veritabanı nesnesi için bir işaretçi geçen CDaoTableDef nesnesi oluşturmak belirli bir CDaoDatabase nesnesi ile ilişkilendirilmiş bir tabledef nesnesi olur.

TableDef hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao TableDef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Delete yöntemini" dao Yardım konusuna bakın.

CDaoDatabase ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoTableDef::Create, CDaoQueryDef::Create, CDaoDatabase::CreateRelation

Index